Woningcorporatie Mitros: december 2017 – juni 2018
Functie
:
Projectontwikkelaar
Project
:
Sloop/nieuwbouw Queeckhovenplein, Omloop en Lauwerecht en renovatie Margrietstraat
Gemeente
:
Utrecht
Gegevens
:
Queeckhovenplein circa 40 woningen
Omloop circa 200 woningen
Lauwerecht circa 240 woningen
Margrietstraat circa 30 woningen
Fase
:
Concept overeenkomsten, stedenbouwkundig plan en voorlopig ontwerp
Werkzaamheden
:
In verband met een zwangerschapsverlof heb ik tijdelijk een projectenportefeuille waargenomen.De contractvorming met de gemeente Utrecht over de projecten Omloop en Lauwerecht. Bewaken en implementeren van de visie van Mitros in de plannen
Overleggen
:
Met de gemeente, ontwerpoverleggen, interne overleggen
Bijzonderheden
:
NOM woningen bij de renovatie

Projecten