Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) Breburg: november 2015 – november 2017
Functie
:
Voorzitter en kartrekker van een multidisciplinair team
Project
:
Verkoop van twee zorglocaties
Gemeente
:
Etten-Leur en Dongen
Gegevens
:
Etten-Leur: de locatie was geschikt voor circa 250 woningen
Dongen: de locatie was geschikt voor circa 30 woningen
Fase
:
Visievorming en verkoop
Werkzaamheden
:
Samen met een multidisciplinair team dat bestond uit een stedenbouwkundige, een jurist, een makelaar en drie managers van GGz Breburg moest het team zorgen dat er twee locaties met bestaand zorgvastgoed verkocht werden aan marktpartijen.
Overleggen
:
Bestuurlijke overleggen met twee gemeenten, interne projectteams en contactbesprekingen
Bijzonderheden
:
De opdracht was om een commerciële partner te zoeken voor GGz Breburg die respect had waar de organisatie voor stond, eigenaar van de locaties werd en, met als uitgangspunt hun eigen financiële parameters, de planontwikkeling deed met een maximale opbrengst voor de zorginstelling.

Projecten