Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) Breburg: november 2015 – november 2017
Functie
:
Voorzitter en kartrekker van een multidisciplinair team
Project
:
Verkoop van zorgvastgoedlocaties.
Gemeente
:
Eerst een locatie in Etten-Leur en daarna in Dongen
Gegevens
:
Etten-Leur: de locatie was geschikt voor circa 250 woningen
Dongen: de locatie was geschikt voor circa 30 woningen
Fase
:
Visievorming tot en met verkoop
Werkzaamheden
:
Samen met een multidisciplinair team zorgen dat de twee locaties met bestaand zorgvastgoed verkocht werden aan marktpartijen.
Overleggen
:
Bestuurlijke overleggen met de gemeenten, interne projectteams en contactbesprekingen
Bijzonderheden
:
Werken met en adviseren aan een opdrachtgever wiens vastgoed geen kernactiviteit is

Projecten