Woningcorporatie Ymere: november 2015 – 31 december 2019
Functie
:
Projectontwikkelaar
Project
:
Gebiedsontwikkeling Lisserbroek (zie apart project), Gebiedsontwikkeling Nieuw Vennep en Gebiedsontwikkeling Cruquius
Gemeente
:
Haarlemmermeer
Gegevens
:
Gebiedsontwikkeling Nieuw Vennep: circa 3.500 woningen
Gebiedsontwikkeling Cruquius: circa 5.000 woningen
Fase
:
Concept overeenkomsten, visievorming, stedenbouwkundig plannen en grondexploitaties
Werkzaamheden
:
De visie van Ymere op de diverse gebieden implementeren en bewaken in de diverse overleggen
Overleggen
:
Bestuurlijke overleggen met de gemeente, ontwerpoverleggen, eigenarenoverleg, ontwikkelteam en marketingoverleg.
Bijzonderheden
:
Namens Ymere betrokken bij de eerste visievorming op drie gebiedsontwikkelingen in de Haarlemmermeer met totaal circa 8.500 woningen.
In elk gebied waren meerdere grondeigenaren die informeel met elkaar samenwerkten in een Eigenarenoverleg met een gedelegeerd Ontwikkelteam voor de concrete overleggen en uitvoering van de plannen

Projecten