Visie op samenwerking

“Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder”

“Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had”

 

Dit zijn twee clichés die ik regelmatig citeer ik mijn werk.
De organisaties en de projecten waar ik bij betrokken ben hebben een impact op de leefomgeving van mensen en onze planeet.
Het zijn over het algemeen langlopende en complexe samenwerkingen met soms tegenstrijdige belangen. Dan moet je met alle betrokkenen vooraf een visie maken, verantwoordelijkheden erkennen, regelmatig evalueren en bijsturen. Dit zijn tools die ik bij al mijn opdrachten gebruik.
Het is essentieel om met elkaar in gesprek te blijven en niet te schromen om processen anders te doen dan in het verleden, en ook andere afspraken te maken dan je gewend bent.

Woningcorporatie Lieven de Key: september 2020 – december 2021