Visie

“Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder”

“Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had”

Dit zijn twee credo’s die ik regelmatig gebruik ik mijn werk.


De organisaties en de projecten waar ik bij betrokken ben hebben een impact op de leefomgeving van mensen en onze planeet. Het zijn over het algemeen langlopende en complexe projecten of samenwerkingen met soms tegenstrijdige belangen. Dan moet je met alle betrokkenen vooraf een visie maken, verantwoordelijkheden erkennen, regelmatig evalueren en bijsturen.

Ook voor organisaties die willen of moeten veranderen, is het maken of hebben van een duidelijke visie met gemotiveerde keuzes en de daaraan verbonden consequenties, cruciaal om doelen te halen. Het is essentieel om tijdens de verandering met elkaar in gesprek te blijven en niet te schromen om bij te sturen en processen anders te doen dan in het verleden.

Woningcorporatie Lieven de Key: september 2020 – december 2021