Visie op samenwerking

Mijn visie is dat een goede samenwerking tot stand komt als iedereen in het team luistert naar elkaar en praat met elkaar. Dit klinkt heel eenvoudig maar u weet net zo goed al ik dat de praktijk hierin weerbarstig is. Ik zie het als mijn taak, als projectverantwoordelijke, om een respectvolle sfeer te creëren waarin elk teamlid zich comfortabel en veilig voelt om een mening te geven, ideeën te opperen, fouten toe te geven en verbetersuggesties te doen. Er moet een omgeving zijn waarin elk teamlid zijn professionele en persoonlijke kennis en kunde optimaal kan inbrengen. Mijn credo is deze:

“Door met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en samen te lachen ontstaat een goed project”

Daarbij zal ik ze uitdagen om verder te kijken dan hun eigen vakdiscipline(s), want juist door ook iets te vinden en te (durven) zeggen over de activiteiten van een andere discipline ontstaat er – als het op de juiste manier gebeurt – een synergie en plezier in een team.
Het is een cliché, maar als het een zichzelf respecterend projectteam is, waar humor geen vreemde is, dan ontstaat er ook een goed project.

Woningcorporatie Ymere: november 2015 – 31 december 2019