Gemeente Diemen: november 2015 – 31 december 2019
Functie
:
Projectmanager
Project
:
Onteigeningsproces van een tankstation inclusief de bijbehorende financiële onderhandelingen en juridische procedures. Tevens het nieuwe bestemmingsplan en de grondexploitatie van de locatie voor het nieuwe tankstation.
Twee nieuwe bestemmingsplannen, de grondexploitatie en de realisatieovereenkomst van twee appartementencomplexen met totaal 206 woningen, 50% sociale huurwoningen en 50% markthuurwoningen. Plantage De Sniep, de deelplannen M en T
Gemeente
:
Diemen
Gegevens
:
Aankoop van 1 tankstation (grond en opstal) en de verkoop van 1 locatie geschikt voor de realisatie van een tankstation.
De verkoop van de grond voor Plantage De Sniep, deelplannen M en T, totaal 206 woningen
Fase
:
Visievorming, Stedenbouw, Contractvorming, RO-procedures, Bouwrijpmaken en Onteigening
Werkzaamheden
:
Zie bij het onderdeel 'Project'
Overleggen
:
Juridische en financiële onderhandelingen met de eigenaar van het tankstation en overleg met de Rijks Corporate Dienst van het Ministerie van Rijkswaterstaat over de onteigening van het benzinestation.
Voor de appartementen diverse overleg met de ontwikkelaar.
Voor de bestemmingsplannen overleg met specialistische adviesbureaus
Interne overleggen met collega’s, het college en de gemeenteraad
Bijzonderheden
:
Onteigeningsproces van een tankstation
Bestemmingsplannen: de geluids- en trillingsbelasting bij de deelplannen M en T i.v.m. de tramlus direct naast beide gebouwen

Projecten