VOF Tudorpark: 1 februari 2019 – 31 december 2019 Een samenwerking van DURA Vermeer en Ymere
Functie
:
Projectdirecteur namens Ymere in deze samenwerking
Project
:
Grondexploitatie t.b.v. de VOF Tudorpark
Gemeente
:
Haarlemmermeer
Gegevens
:
Circa 1.300 woningen waarvan 30% sociale huurwoningen voor Ymere
Fase
:
Stedenbouwkundig plan, RO-procedures en bouwrijpmaken van de locatie. Ondertussen waren de opstalontwikkelaars bezig met de realisatie.
Werkzaamheden
:
De VOF Tudorpark is opgericht voor het bouwrijpmaken van de locatie t.b.v. de opstalontwikkelaars Ymere en DURA Vermeer. De VOF was ook verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan, de daarmee gemoeide bestemmingsplannen en de communicatie met omwonenden over de bestemmingsplannen en het bouwrijpmaken van de locatie
Overleggen
:
Aandeelhoudersoverleg, VOF Directie, controllersoverleg, bestuurlijkoverleg met de gemeente, ontwerpoverleggen, civieloverleg, communicatieoverleg en bewonersoverleg
Bijzonderheden
:
Namens de VOF zat ik in het Q-team dat de ontwerpen beoordeelde van de opstalontwikkelaars. Het Q-team was de vervanger van de Welstandscommissie voor deze gebiedsontwikkeling.

Projecten